การจัดส่งสินค้า

rw

เมื่อทางบริษัทฯ ตรวจสอบรายการ

ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านทันที โดยทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ท่านสามารถเลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการได้ดังนี้

อัตราค่าจัดส่งภายในประเทศไทย
จัดส่งฟรีแบบลงทะเบียน
จัดส่งแบบ EMS เพิ่ม 30 บาท


จัดส่งโดย Kerry Express เพิ่ม 60 บาท
สินค้า Anker จัดส่งฟรี Kerry