ปัจจุบัน บริษัท แม็กเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการจัดจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาด โดยแบ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้


 Line การผลิต และ  QC สินค้า

Picture1

ปัจจุบันบริษัท แม็กเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เพิ่มการให้บริการในการรับผลิตแบบ OEM เฉพาะให้แก่องค์การต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่างๆเช่น ฉลองครบรอบ 25 ปี บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด และบริษัทชั้นนำอีกมากมาย

company11